Smile

November 2014 Dates


November 1st, 2014Dj Maadraassoo, November 2014 Dates:
1/11/2014
Maadraassoo @ Faktoria d´Arts - La Rasa (Terrassa): 02:00 - 05:45

8/11/2014
Maadraassoo @ Sala Pasternak (Vic): 02:00 - 06:00

15/11/2014
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

15/11/2014
Maadraassoo + Play Dj @ Play Club [Sala Play] (Valencia): 01:30 - 07:00

21/11/2014
Maadraassoo + Gato @ Razzmatazz [RazzClub] (Bcn): 01:00 - 06:00

22/11/2014
Maadraassoo + Obbio Dj @ Obbio (Sevilla): 00:00 - 06:30

28/11/2014
Maadraassoo + Nacho Ruiz @ Sidecar (Barcelona): 00:00 - 04:00

29/11/2014
Maadraassoo @ Oniria (Reus): 23:30 - 03:30

Come on and dance with me!