Smile

October 2014, Dates


October 1st, 2014Dj Maadraassoo, October 2014 Dates:
3/10/2014
Maadraassoo + Gato + Gato TV @ Razzmatazz [RazzClub] (Bcn): 01:00 - 06:00

4/10/2014
Maadraassoo + Suit Dj @ Kraken Club (Alicante): 01:00 - 05:00

10/10/2014
Maadraassoo + Fiesta Starkytch "Pilares 2014" @ Sala Lopez (Zaragoza): 23:00 - 06:30

11/10/2014
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

11/10/2014
Maadraassoo + Play Dj @ Play Club [Sala Play] (Valencia): 01:30 - 07:00

17/10/2014
Maadraassoo + Legoteque + Ojete Calor (Live!) @ Razzmatazz [RazzClub] (Bcn): 01:00 - 06:00

18/10/2014
Maadraassoo + Faktoria Djs + M-Clan (Live!) "20 Anniversari Faktoria d´Arts" @ Faktoria d´Arts - La Rasa (Terrassa): 22:00 - 05:45

24/10/2014
Maadraassoo + Gato + Is Tropical (Live!) @ Razzmatazz [RazzClub] (Bcn): 01:00 - 06:00

25/10/2014
Maadraassoo @ Sala Pasternak (Vic): 02:00 - 06:00

31/10/2014
Maadraassoo + Marc Barceló "Halloween 2014" @ Beat! (Castellón): 00:00 - 04:00

31/10/2014
Maadraassoo + Menta Djs "Halloween 2014" @ Menta Micro Club (Castellón): 02:00 - 07:00

Come on and dance with me!