Smile

October 2015 Dates


September 30th, 2015Dj Maadraassoo, October 2015 Dates:

2/10/2015
Maadraassoo + Bilbadino + Delorentos (Live!) @ Razzmatazz [Razz Club] (Barcelona): 01:00 - 06:00

3/10/2015
Maadraassoo + SDJNX + Bite The Beat @ Les Paul (Lleida): 00:00 - 05:00

9/10/2015
Maadraassoo @ Sala Pasternak (Vic): 02:00 - 06:00

10/10/2015
Maadraassoo + Gato + GusGus (Live!) @ Razzmatazz [Razz Club] (Barcelona): 01:00 - 06:00

16/10/2015
Maadraassoo + Gato @ Razzmatazz (Barcelona): 01:00 - 06:00

17/10/2015
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

17/10/2015
Maadraassoo + Karaoke Rock Band + Play Dj @ Play Club [Sala Play] (Valencia): 01:30 - 07:30

30/10/2015
Maadraassoo + Gato @ Razzmatazz [Razz Club] (Barcelona): 01:00 - 06:00

31/10/2015
Maadraassoo "La Castanyada 2015" @ Faktoria d´Arts - La Rasa (Terrassa): 02:00 - 05:45

Come on and dance with me!