Smile

March 2015 Dates


March 2nd, 2015Dj Maadraassoo, March 2015 Dates:

7/3/2015
Maadraassoo @ Sala Pasternak (Vic): 02:00 - 06:00

13/3/2015
Maadraassoo @ Faktoria d´Arts - La Rasa (Terrassa): 02:00 - 05:45

14/3/2015
Maadraassoo + SweetDrinkz Dj @ Sala López (Zaragoza): 00:00 - 06:30

20/3/2015
Maadraassoo "Fira de Sant Josep 2015" @ One (Mollerussa): 00:00 - 06:00

21/3/2015
Maadraassoo + SDJNX + Bite the Beat @ Les Paul (Lleida): 00:00 - 05:00

28/3/2015
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

28/3/2015
Maadraassoo + Karaoke Rock Band @ Play Club [Sala Play] (Valencia): 01:30 - 07:00

Come on and dance with me!