Smile

March 2018 Dates


February 28th, 2018Dj Maadraassoo, March 2018 Dates:

2/3/2018
Maadraassoo + Cristian Set-Roc @ Metropolis (Alicante): 23:00 - 04:00

3/3/2018
Maadraassoo + WR Djs @ Wind´s Rose (Elda): 17:00 - 00:00

3/3/2018
Maadraassoo + Suzukid + Kutxu @ Bizz’Art (Murcia): 23:00 - 04:00

3/3/2018
Maadraassoo + Suzukid + Kutxu @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00

9/3/2018
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

9/3/2018
Maadraassoo + Obtuso @ Play Club (Valencia): 01:30 - 07:30

10/3/2018
Maadraassoo + Indies de Pacotilla "Magdalena 2018" @ Menta Microclub (Castellon): 00:00 - 06:30

17/3/2018
Maadraassoo + Ley Dj + Bilbadino + Inmir + Cinnamon Dj + Despechadas Pinchadiscos @ XEQUEBO Festival "Fallas 2018" (Valencia): 19:00 - 04:00

24/3/2018
Maadraassoo + SweetDrinkz @ Sala López (Zaragoza): 00:00 - 06:30

29/3/2018
Maadraassoo + L´Envelat Dj @ L´Envelat (Vic): 00:30 - 05:00

31/3/2018
Maadraassoo + Zero Selectors @ Sala Zero (Tarragona): 00:30 - 06:00

Come on and dance with me!