Smile

April 2018 Dates


April 4th, 2018Dj Maadraassoo, April 2018 Dates:

7/4/2018
Maadraassoo + Luiliminili + Zaza @ Ochoymedio Club (Madrid): 00:00 - 06:00

14/4/2018
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

14/4/2018
Maadraassoo + Play Dj @ Play Club (Valencia): 01:30 - 07:30

21/4/2108
Maadraassoo + Kerito @ Tarantos Club (Barcelona): 00:30 - 06:00

27/4/2018
Maadraassoo @ Yeah! "Festa Quart Aniversari 4Yeahrs!" (Girona): 23:00 - 03:00

28/4/2018
Maadraassoo + Suzukid + Confetti Dj @ Confetti (Alicante): 16:00 - 00:00

28/4/2018
Maadraassoo + Suzukid + Kutxu @ Bizz’Art (Murcia): 23:00 - 04:00

28/4/2018
Maadraassoo + Suzukid + Kutxu @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00

Come on and dance with me!