Smile

October 2019 Dates


October 2nd, 2019Dj Maadraassoo, October 2019 Dates:

11/10/2019
Maadraassoo + Eleven Dj @ Sala López "Fiestas Pilar 2019" (Zaragoza): 00:00 - 08:00.

12/10/2019
Maadraassoo @ Tarantos Club (Barcelona): 02:00 - 06:00.

18/10/2019
Maadraassoo @ Tarantos Club (Barcelona): 02:00 - 06:00.

19/10/2019
Maadraassoo + Zero Selectors @ Sala Zero (Tarragona): 00:00 - 06:00.

26/10/2019
Maadraassoo + SayYes Dj + OchoYMedio Djs @ OchoyMedio Club (Madrid): 00:00 - 06:00.

31/10/2019
Maadraassoo @ XL "Halloween 2019" (Valencia): 00:00 - 04:00.

31/10/2019
Maadraassoo + Play Club Djs @ Play Club "Halloween 2019" (Valencia): 01:30 - 07:30.

Come on and dance with me!