Smile

December 2019 Dates


December 5th, 2019Dj Maadraassoo, December 2019 Dates:

7/12/2019
Maadraassoo @ Tarantos Club (Barcelona): 02:00 - 06:00.

13/12/2019
Maadraassoo + SDJNX @ Les Paul (Lleida): 00:00 - 05:00.

14/12/2019
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00.

14/12/2019
Maadraassoo + Obtuso + Karaoke Rock Band (Live!) @ PlayClub (Valencia): 01:30 - 07:30.

19/12/2019
Maadraassoo + ... @ "Secret Party" (Barcelona): 23:00 - 04:00.

20/12/2019
Maadraassoo + One Dj @ One (Mollerussa): 00:00 - 06:00.

21/12/2019
Maadraassoo + Pablo Radiola @ Beat! (Castellón): 19:00 - 04:00.

24/12/2019
Maadraassoo + .... "Festival de Nadal" @ LaDisco (Vic): 00:00 - 06:00.

28/12/2019
Maadraassoo + .... "Pre-Nochevieja 2019" @ SanTarde (Palma): 17:00 - 00:00.

31/12/2019
Maadraassoo + .... "¡Cap d´Aanyaassoo!" @ Les Paul (Lleida): 00:30 - ....

Come on and dance with me!