Smile

January 2020 Dates


January 2nd, 2020Dj Maadraassoo, January 2020 Dates:

4/01/2020
Maadraassoo @ Tarantos Club (Barcelona): 02:00 - 06:00.

11/01/2020
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00.

11/01/2020
Maadraassoo + Obtuso @ PlayClub (Valencia): 01:30 - 07:30.

18/01/2020
Maadraassoo @ "Tardeos" Sala Zero (Tarragona): 18:00 - 21:00.

24/01/2020
Maadraassoo + Carlos Bru + Juan Lapera + Pinkmouse Djs @ "Paellas 2020" Bombo (Benicàssim): 19:00 - 23:00.

24/01/2020
Maadraassoo + Jon & Monique @ Razzmatazz [POP Bar] (Barcelona): 01:00 - 05:30.

25/01/2020
Maadraassoo + Suzukid + Lillo @ Bizz’Art (Murcia): 23:00 - 04:00.

25/01/2020
Maadraassoo + Kutxu Dj + Suzukid @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00.

31/01/2020
Maadraassoo @ Tarantos Club (Barcelona): 02:00 - 06:00.

Come on and dance with me!