Smile

March 2020 Dates


March 5th, 2020Dj Maadraassoo, March 2020 Dates:

7/03/2020
Maadraassoo @ Tarantos Club (Barcelona): 02:00 - 06:00.

14/03/2020
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00.

14/03/2020
Maadraassoo + Obtuso + Karaoke Rock Band (Live!) @ PlayClub (Valencia): 01:30 - 07:30.

20/03/2020
Maadraassoo + El Sielu Dj @ El Sielu (Manresa): 00:00 - 06:00.

21/03/2020
Maadraassoo + Junior Moig @ Les Paul (Lleida): 00:00 - 05:00.

27/03/2020
Maadraassoo + Kutxu @ Bizz’Art (Murcia): 00:00 - 04:00.

27/03/2020
Maadraassoo + Lillo + Suzukid + Kutxu @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00.

28/03/2020
Maadraassoo + Lillo + Kutxu "Un Limón, Medio Limón" @ Bizz’Art (Murcia): 17:00 - 22:00.

28/03/2020
Maadraassoo + Kutxu @ Sala Revolver (Murcia): 00:00 - 04:00.

28/03/2020
Maadraassoo + DLPIN + Suzukid + Kutxu @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00.

Come on and dance with me!