Smile

November 2017 Dates


November 2nd, 2017Dj Maadraassoo, November 2017 Dates:

4/11/2017
Maadraassoo + Suzukid + Cristian Set-Roc @ Metropolis Club (Elche): 17:00 - 00:00

4/11/2017
Maadraassoo + Suzukid + Kutxu @ Bizz’Art (Murcia): 23:00 - 04:00

4/11/2017
Maadraassoo + Suzukid + Kutxu @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00

11/11/2017
Maadraassoo + Amable @ Razzmatazz (Barcelona): 01:00 - 06:00

12/11/2017
Maadraassoo + Sideways @ Sa Lluna "Across The Moon" (Inca): 17:00 - 00:00

18/11/2017
Maadraassoo + Zero Selectors @ Sala Zero (Tarragona): 00:00 - 06:00

25/11/2017
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

25/11/2017
Maadraassoo + Play Dj + Karaoke Rock Band (Live) @ Play Club (Valencia): 01:30 - 07:30

Come on and dance with me!