Smile

May 2019 Dates


May 1st, 2019Dj Maadraassoo, May 2019 Dates:

3/5/2019
Maadraassoo @ FAC14 (L´H): 23:30 - 03:00

4/5/2019
Maadraassoo + Kerito @ Tarantos (Barcelona): 00:30 - 06:00

11/5/2019
Maadraassoo @ XL (Valencia): 00:00 - 04:00

11/5/2019
Maadraassoo + Play Dj + Karaoke Rock Band (Live!) @ Play Club (Valencia): 01:30 - 07:30

18/5/2019
Maadraassoo + Lillo + Suzukid Dj @ Bizz’Art (Murcia): 00:00 - 04:00

18/5/2019
Maadraassoo + Kutxu Dj + Suzukid Dj @ Sala REM (Murcia): 01:00 - 07:00

25/5/2019
Maadraassoo + Viktor Ollé @ ME Rooftop [Radio Gaga] (Sitges): 16:00 - 21:00

25/5/2019
Maadraassoo + Hotel California Disco Dj @ Bocca [Hotel California Disco] (Sitges): 00:00 - 06:00

31/5/2019
Maadraassoo + Mr George Constanza @ Sala Razzmatazz [POP Bar] (Barcelona): 01:00 - 05:30

Come on and dance with me!